BBB-WebImage Alt 1137
Terug naar vorige pagina

Puntentelling

 Vanaf de PK 2020 worden er geen extra punten meer toegekend. 
Dit gaat niet meer omdat we voor moyennes vanaf 1,50 de intervaltabel KNBB hanteren.

  • Gewonnen partij binnen de 40 beurten:     10 punten
  • Verloren partij binnen 40 beurten:    P =  Gemaakt x10 / Te maken
  • Remise partij binnen 40 beurten:        Beide spelers  10 punten
  • Afgebroken partij na 40 beurten:        P = Gemaakt x10 / Te maken 
  • Bij verlies of afgebroken partij wordt het aantal punten (P) dus berekend door het aantal gemaakte caramboles x 10 en de te maken caramboles met elkaar te delen. Deze deling wordt NIET afgerond... 8,8 geeft 8 punten.

  • Dus: voor elke 10% van het aantal te maken caramboles krijgt men 1 punt.
  • Let op: Wanneer een speler bij de teamkampioenschappen een dubbelpartij speelt dan geldt voor de extra partij het volgende:
    Het aantal te maken caramboles wordt met 5 verhoogd. Deze partij wordt het eerste gespeeld, dus tegen de tegenstander met het laagste moyenne.

Dank aan onze sponsors

 Boxtelse BiljartBond Boxtel - © 2022    Contact