Terug naar vorige pagina

Mededelingen

BBB-WebImage 683

29-09-2020   I.v.m. nwe Corona-maatregelen (22:00 uur sluiting horeca) graag aandacht voor het volgende: 


 Het wordt een uitdaging om ervoor te zorgen dat de lokaliteit om 22:00 uur leeg is. Dat betekent:  

 •  -- Start wedstrijden uiterlijk om 7 uur of liefst nog eerder (overleg dan met tegenstander). 
 •  -- Na een partij meteen starten met de volgende partij!  Geen rookpauzes o.i.d. daar is gewoon de tijd niet voor... 
 •  -- Inspeeltijd beperkt! max 2 minuten. 
 •  -- Per wedstrijd max. 30 beurten. ==> 30e beurt is dus acquitstoot voor de speler met de gele bal (tenzij het al 'uit' is). 
    ==> Deze regel van max. 30 beurten zal in ieder geval gelden voor de volledige 1e ronde. Daarna zien we verder. 

28-09-2020   De wedstrijdformulieren zijn niet met de boekjes meegeleverd... Formulieren van afgelopen jaren kunnen gebruikt worden. Maar als u er geen meer heeft ==>  U kunt  het wedstrijdformulier   hier downloaden.

22-09-2020   Enkele (kleine) foutjes ontdekt in boekje:
- -  Ronde 4 speelt het Groene Laken 2 op woensdag  en NIET op donderdag.
- -  Ronde 4 speelt Uit de Kom op donderdag  en NIET op dinsdag.
- - Op pagina 18 wordt gesproken over 12 winstpunten. Dit moet 10 zijn want we hebben nog maar maximaal 10 punten bij winst. 

21-09-2020   Alles is voor de komende teamkampioenschappen nu geregeld. Start op 28 september!
De indeling en moyennes zijn bepaald en de boekjes zijn gedrukt. Boekjes zijn aanwezig op de speellokaties.
 

01-09-2020   Vanaf september is deze website vernieuwd. Laat evt. uw mening horen via het contactformulier... 

30-08-2020   Het Krijtje speelt dit jaar helaas NIET mee met de teamkampioenschappen.
Er zijn niet genoeg spelers die willen/kunnen meedoen. 

30-08-2020   De geplande start voor de Teamkampioenschappen is 28 september. 
==> Vergeet de aanmeldingen niet!

31-07-2020   De ALV (Algemene LedenVergadering) is gepland op maandag 24 augustus om 20:00 uur bij de Postiljon. 

21-05-2020 Zomerpauze nu... Door de Corona pandemie zal de prijsuitreiking van de gespeelde teamkampioenschappen plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering B.B.B. van augustus 2020  Het ziet er gelukkig naar uit dat we over een kleine twee weken weer aan de bak mogen met wedstrijden binnen de eigen verenigingen en vaste kroegen .


23-02-2020  Let op:   De websitehosting is aangepast
Het adres is niet meer www.boxtelsebiljartbond.nl maar www.boxtelse-biljartbond.nl. Let op het streepje... 

U wordt als het goed is automatisch doorgeleid. De site is hiermee ook https geworden in plaats van http. (De s betekent 'secure'.) 
Bij problemen toch even de link aanpassen a.u.b. De oude site wordt NIET meer geupdated... 

25-01-2020 De Technische Commissie heeft dinsdag 21 jan. overleg gehad samen met de voorzitter. Besproken is het idee om de te maken caramboles van de spelers te gaan bepalen conform de 'intervaltabel libre' van de KNBB. Afgesproken is om dat inderdaad te gaan doen ingaande de komende PK maar uitsluitend vanaf een moyenne van 1,50. Na evaluatie gaat deze intervaltabel mogelijk ook gelden voor de teamkampioenschappen volgend jaar en mogelijk voor alle spelers, maar dat wordt eerst besproken in de ALV (Alg. LedenVergadering).

 • Alleen de 'hogere' spelers vanaf 1,50 moyenne worden dus nu voor de komende PK aangepast. 
  Dit betekent concreet dat deze spelers relatief minder caramboles hoeven dan vlgs. de formule '30 x moyenne'
 • Dit besluit betekent ook dat we geen bonuspunten meer kunnen toekennen voor spelen boven het geldende moyenne.
  Dat loopt dan namelijk niet meer 'in de pas' voor iedereen.
 • Ook is afgesproken om een minimum aantal te maken caramboles van 20 in te gaan stellen voor iedereen.
Dit alles met de bedoeling ook meer 'betere' spelers te trekken en de strijd eerlijker te laten verlopen.
Ook het bestuur is akkoord gegaan met dit voorstel.

De intervaltabeltabel libre KNBB is  hier te raadplegen. 
De te maken caramboles vlgs. kolommen C5-C4-C3 zullen dus worden gehanteerd vanaf moyenne 1,5.

Dank aan onze sponsors

 Boxtelse BiljartBond Boxtel - © 2020    Contact