BBB-WebImage Alt 1128
Terug naar vorige pagina

Mededelingen

19-11-2022  De 1e helft van de competitie is nu gespeeld. De BBB-moyennetabel is aangepast (minimum naar 16).
Zie de pagina  BBB-Moyennetabel 
De moyennes en te maken caramboles van alle spelers die minimaal 3 wedstrijden hebben gespeeld zijn nu op BiljartPoint aangepast. De teamleiders zijn hierover per mail geïnformeerd.
Let op: de moyenne-aanpassingen leiden ook bij veel teams tot een andere spelersvolgorde!


19-11-2022  Goed nieuws: We hebben een nieuwe penningmeester gevonden! 

BBB-WebImage Alt 1129  Chris Fasseur (huidige voorzitter van 't Ivoor) heeft zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen voor de komende jaren. Als BBB zijn we hier erg blij mee. Hulde! 
Chris is nu ook nog waarnemend penningmeester van 't Ivoor en is een man met een goede kennis van financiële zaken.


19-10-2022  De BBB-Moyennetabel die gehanteerd wordt zal na de 1e helft van de competitie worden aangepast.
De lat wordt minder hoog gelegd voor spelers die minder dan 0,70 moyenne spelen.
Het minimaal aantal caramboles wordt 16.
Zie de pagina  BBB-Moyennetabel 


28-09-2022  De fout in de scores van BiljartPoint is inmiddels opgelost.  
 De software is aangepast. De evt. afrondingsfouten in de uitslagen worden voortaan automatisch gecorrigeerd.  


19-09-2022 De teamkampioenschappen 2022-2023 zijn gestart. Zie  BiljartPoint  voor de meest actuele standen en uitslagen.
Er gaat echter nog iets mis met BiljartPoint...  
 De scores van wedstrijden gespeeld op 'klein' kloppen nog niet helemaal. Er wordt aan gewerkt! 


02-09-2022 De voorbereidingen voor de teamkampioenschappen 2022-2023 zijn in volle gang.
De teamindeling is nu klaar en het speelschema ook. Zie de betreffende pagina's.
Geef alsjeblieft onjuistheden zo spoedig mogelijk door!
Voorbereidingen voor en overleg met BiljartPoint (Peter Rijckaert) zijn verder ook volop gestart.


09-08-2022   Functiebeschrijving en tijdsbeslag  voor de functie van penningmeester toegevoegd.


26-07-2022 Op 25 juli is vooroverleg geweest met bestuur en TC over de ALV. 
Het is de bedoeling dat we vanaf dit jaar wel van start gaan met BiljartPoint. (Eerder is dit vanwege Corona uitgesteld...)
Voorbereidingen voor BiljartPoint worden nu door Arno gestart.


26-07-2022    De ALV (Algemene LedenVergadering) is gepland op maandag 29 augustus om 20:00 uur bij de Postiljon. 


05-06-2022 Wegens gezondheidsredenen kan Jo zich niet herkiesbaar stellen als penningmeester.
Dit heeft tot gevolg dat we op zoek moeten naar een nieuwe penningmeester!


Dank aan onze sponsors

 Boxtelse BiljartBond Boxtel - © 2022    Contact